• Kidričeva cesta 19 A, 3320 Velenje
 • 0590 90 250
 • info@vdcsasa.si

OE MAKSI ŽALEC


ENOTA: VDC SAŠA, ENOTA MAKSI ŽALEC
LOKACIJA: ULICA TALCEV 6, 3310 ŽALEC
ŠTEVILO UPORABNIKOV: 30
DELOVNI ČAS: OD PONEDELJKA DO PETKA, OD 06:30 DO 15:00 URE


STORITEV: VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

 • ORGANIZIRAN PREVOZ
 • BIVANJE DO 8 UR V PROSTORIH, UREJENIH ZA DELO IN PROSTI ČAS
 • TOPLI OBROK
 • VARSTVO Z ORGANZIRANIMI AKTIVNOSTMI, PO NAČELU, VSAKOMUR TO, KAR POTREBUJE
 • ZAPOSLITEV POD POGOJI, KI ZAGOTAVLJAJO VSEM UDELEŽENCEM DOŽIVETJE KORISTNOSTI IN USPEŠNOSTI
 • TRŽENJE KOOPERACIJSKIH STORITEV IN IZDELKOV IZ LASTNIH PROIZVODNIH PROGRAMOV
 • DENARNA NAGRADA IN KORIŠČENJE NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI (LETOVANJE, IZLETI, EKSKURZIJE…)
 • VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN OBLIKOVANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
 • POMOČ IN SVETOVANJE ZA CELOSTNI OSEBNOSTNI RAZVOJ, SOŽITJE V DRUŽINI IN V OKOLJU
 • SPROSTITEV, DRUŽENJE IN AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

OE Maksi Žalec - vhod

NAŠA NAČELA:

 • SPOŠTOVANJE DOSTOJANSTVA IN SKRB ZA DOBRO POČUTJE UPORABNIKOV
 • SPODBUJANJE AKTIVNEGA VKLJUČEVANJA V DELOVNO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE, V SKLADU S SPOSOBNOSTMI UPORABNIKOV IN OB PODPORI ZAPOSLENIH
 • UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNIH POTREB, ŽELJA IN INTERESOV
 • ZAGOTAVLJANJE CELOVITOSTI OBRAVNAVE S SODELOVANJEM STROKOVNIH DELAVCEV IN SODELAVCEV RAZLIČNIH STROK
 • SPOŠTOVANJE AVTONOMNOSTI IN MOŽNOSTI IZBIRE ZA VSAKEGA UPORABNIKA

OE Maksi Žalec - zadnja stran

Oglejte si naše prispevke na: povezavi do našega e Glasila