O CENTRU
VIZIJA CENTRA
DNEVNA STORITEV
LASTNI PRODAJNI PROGRAM
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
ŽIVLJENSKI UTRIP
INFORMACIJE JAVNEGA
ZNAČAJA
AKTUALNO
 
 
   
 

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji so postopki in opravila, namenjeni ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvoju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje. Storitev lahko obsega tudi posebne oblike priprav na zaposlitev, ki se izvajajo po predpisih s področja zaposlovanja.

 

Vodenje zajema:

 • pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk
 • oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov
 • vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom oziroma njegovimi svojci
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami ter
 • organiziranje prostočasnih aktivnosti
Varstvo zajema:
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene
 • pomoč pri vstajanju, oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju
 • pomoč pri gibanju in hoji
 • pomoč pri komunikacijah in orientaciji ter
 • organizacijo prevozov, ki niso zdravstveno pogojeni

Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema:

 • zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih oziroma delovno okupacijo
 • prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika
 • razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti
 • uvajanje v delo
 • zagotavljanje pogojev za varno delo
 • spremljanje delovnega procesa
 • nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje
  programov ter prodajo izdelkov
 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema več področij:

Proizvodno delo oz. lastni program, kjer imajo širok spekter svojih izdelkov:

 • Les – stojala, zabojčki in drugi uporabni izdelki
 • Glina – lončki, svečniki, vaze in drugi uporabni ter okrasni predmeti
 • Papir – voščilnice za različne priložnosti
 • Tekstil – vezeni prti, predpasniki
 • Svila – rute, rutice, kravate
 • Nakit - verižice, zapestnice, uhani
 

Izdelki se prodajajo na različnih sejmih, zelo veseli pa so tudi obiska v posameznih enotah, kjer vam bodo radi pokazali obilico svojih izdelkov in ponudili v prodajo katerega od njih.

Kooperacijsko delo v okviru katerega opravljajo preprosta opravila kot so sestavljanje, zlaganje, lepljenje ipd. To so navadno opravila, ki v podjetjih niso cenjena, nimajo norme in pogosto predstavljajo izgubo za podjetje. Za varovance VDC so ta opravila ena od oblik dokazovanja, možnost za zaslužek, za lastno potrditev in priznanje. Enote VDC Saša iščejo možnosti in priložnosti za pridobitev tovrstnega dela, zato vabijo medse vse, ki so pripravljeni z njimi sodelovati.