O CENTRU
VIZIJA CENTRA
DNEVNA STORITEV
LASTNI PRODAJNI PROGRAM
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
ŽIVLJENSKI UTRIP
INFORMACIJE JAVNEGA
ZNAČAJA
AKTUALNO
 
 
   
 

V centru potekajo tudi različne prostočasne aktivnosti, v okviru katerih se učijo novih spretnosti, utrjujejo pridobljene veščine in nadgrajujejo svoja znanja kot npr.:

 • gospodinjska opravila
 • vrtnarstvo in aranžiranje
 • videoklubi (ogledi filmov, dokumentarnih in drugih poučnih oddaj)
 • računalniške delavnice
 • glasbeno – plesne delavnice
 • obiski različnih prireditev in ustanov
 • sodelovanje na sejmih, kjer se predstavljajo s svojimi izdelki in s svojo dejavnostjo

Poleg osnovne dejavnosti potekajo v VDC še programi za zabavo, rekreacijo, nadstandardno  dejavnost kot npr.:

 • športni programi (košarka, namizni tenis, atletika, kolesarjenje, squash, smučanje,
  krpljanje, …)
 • kulturni programi (gledališke, glasbene in druge prireditve, ki se jih udeležujejo, pa tudi
  sami jih kvalitetno pripravijo)
 • intelektualni programi (udeležba na kviz tekmovanjih in drugih tekmovanjih, ki jih
  predstavljajo miselne izzive)
 • letovanja, udeležba na specialni olimpiadi in podobno.

Navedene aktivnosti centra dvigujejo kvaliteto  življenja njenim uporabnikom, jih potrjujejo, izgrajujejo njihovo samopodobo in jih krepijo, da so kos vsakodnevnemu življenju.